Chính sách đổi trả hàng

Đối với dịch vụ thiết kế website:
Vì website không thuộc dạng hàng hoá vật chất nên không thể đổi trả .

Khi thiết kế website thì dựa trên yêu cầu thống nhất giữa 2 bên (có kèm hợp đồng hoặc thỏa thuận thiết kế website bao gồm các chức năng ). Chúng tôi sẽ thiết kế trang web mẫu (demo website) cho khách hàng xem trước. Nếu khách hàng đồng ý bản demo chúng tôi sẽ hoàn thiện và cài đặt website theo trang mẫu ,sau đó là nhận thanh toán.

Nếu trong quá trình thiết kề 2 bên không thoả thuận được thì sẽ chúng tôi sẽ ngừng việc thiết kế website lại, và không thu bất cứ khoản phí nào.

Trong quá trình website hoạt động ,nếu quý khách không có nhu cầu sử dụng website hoặc không thích trang web, chúng tôi cũng không hoàn lại tiền thiết kế trang web, không nhận đổi trang web .